|P2P půjčky

Estateguru recenze - investice do nemovitostí

EstateGuru je P2P platforma z Estonska nabízející investice do půjček jištěných nemovitostmi v Evropě. Investorem se může stát každá fyzická osoba. Nabízené projekty jsou spíše konzervativní, zhodnocení se pohybuje kolem 10 - 12% na dobu 9 až 18 měsíců.

Platforma EstateGuru úspěšně financovala přes 1040 projektů s průměrným úrokem 12% p.a. a průměrnou LTV 57%.

Projekty probíhají především v Estonsku (přes 68%), Lotyšsku (přes 17%) a Litvě. Nejčastěji se jedná o financování výstavby mostů (43%) a podnikatelské úvěry. Důležité je, že zatím nedošlo k žádné ztrátě kapitálu.

Investovat je možné pouze v EUR s minimální investicí do jednoho projektu 50 EUR.

Počet projektů a možnosti diverzifikace

Poslední dobou jsme na platformě nezaznamenali nedostatek projektů, pro nové investory může chvíli trvat než se objeví dostatek projektů pro diverzifikaci počáteční investice.

Platforma zatím údajně zvládá růst počtu uživatelů zvyšováním počtu nabízených projektů.

EstateGuru růst projektů a počtu uživatelů

Auto Invest

Auto Invest můžete využít po zainvestování počáteční investice k reinvestování do nových projektů od 50 EUR ve zjednodušeném módu kde můžete nastavit pouze dobu trvání projektu a typ splácení.

EstateGuru půjčky

Pokud nastavíte částku jedné investice na minimální částku 250 EUR odemknou se vám další možnosti filtrování půjček jako je LTV a úrok.

Pro nové uživatele platformy může počáteční zainvestování chvíli trvat, v závislosti na počtu projektů.

Splácení úvěrů - amortizace

Nejčastěji se na platformě setkáme se splácením typu bullet a full bullet.

EstateGuru půjčky

O typech splácení jsme psali v našem článku jak nastavit autoinvest na platformě Mintos, v případě EstateGuru typ splácení bullet představuje splácení úroků průběžně a splacení celé jistiny až na konci trvání projektu. Full bullet představuje splátku celé půjčky i s úroky až po skončení trvání projektu.

Absence průběžných splátek s sebou nese zvýšené riziko a nemožnost průběžné reinvestice úroků, proto doporučujeme vybírat především půjčky se splácením úroků - bullet.

Sekundární trh

Nově je na platformě EstateGuru k dispozici sekundární trh. Prodej investic je zpoplatněn 2%, kupující nic neplatí.

EstateGuru sekundární trh

Závěr

EstateGuru považujeme za jednu z bezpečnějších a konzervativnějších P2P platforem pro zhodnocení prostředků a považujeme platformu za vhodný nástroj k rozšíření vašeho investičního portfolia.

Nabízené projekty nesou nižší riziko protože jsou jištěny nemovitostmi. Auto invest je dostačující pro reinvestování prostředků a sekundární trh vám umožní v případě náhlých výdajů vybrat finanční prostředky před koncem trvání projektů.

Jako velmi pozitivní lze hodnotit, že financování projektů EstateGuru pomohlo vytvořit přes osm tisíc pracovních míst.