|P2P půjčky

Grupeer recenze - jištěné úvěry s buyback garancí

Grupeer je P2P platforma z Lotyšska umožňující investice především do podnikatelských úvěrů a nemovitostí. Všechny půjčky jsou pokryty garancí zpětného odkoupení (Buyback) a některé půjčky jsou navíc jištěné jistinou. Půjčky jsou zpravidla na 3 a více měsíců a úroky se pohybují mezi 10 až 14%.

Grupeer je P2P market kde poskytovatelé úvěrů mohou nabízet půjčky investorům, podobně jako například platforma Mintos. Zatím není webové rozhraní přeložené do češtiny.

Všechny půjčky s garancí buyback

Všechny úvěry jsou pro případ defaultu jištěny garancí buyback a v případě neschopnosti splácení po překročení doby 60 dnů je poskytovatel úvěru povinen investorovi škodu nahradit. Bohužel platforma nedisponuje sekundárním marketem a neumožňuje tak v případě potřeby možnost likvidovat půjčky.

Auto invest a způsob splácení

Auto invest vám umožní vytvořit jeden nebo i více profilů s filtrováním půjček podle vašich preferencí. Najdete zde i možnost nastavit typ splácení (amortizaci), u amortizovaných úvěrů vám bude průběžné splácena jistina a díky tomu bude i nižší riziko.

Grupeer-autoinvest

Po vytvoření profilu jej stačí zapnout a pokud se cílová částka nenaplní kvůli nedostatku půjček můžete znovu investovat do stejných úvěrů kliknutím na tlačítko "Invest in old".

Založení účtu a první vklad

Založení účtu začíná jednoduchým formulářem. Dále je potřeba uvést zdroje příjmů (není potřeba jejich ověření) a nahrání fotografie úředně uznávaného dokladu totožnosti.

Grupeer-registrace

Vklad v EUR můžete provést SEPA platbou nebo s využitím služby TransferWise jestliže se chystáte převést CZK na EUR. Pokud pošlete CZK SEPA platbou tak se připravte, že kurz, který české banky nabízí nemusí být výhodný.

Závěr

Platforma Grupeer je poměrně jednoduchá, ale nic kritického kromě sekundárního trhu který by měl přijít později nám zde nechybí. Absence češtiny může být pro někoho problém.

Doporučili bychom Grupeer uživatelům, kteří chtějí dále diverzifikovat své P2P portfolio a alokovat maximálně 20% P2P portfolia.

Pokud začínáte s P2P doporučujeme spíše platformu Mintos, která disponuje větším množstvím půjček, sekundárním trhem a lokalizací do češtiny.