|Portfolio

Vývoj našeho portfolia - Květen 2019

V této sérii článku bychom s vámi chtěli sdílet jak si vedlo naše soukromé investiční portfolio za uplynulý měsíc. Dnes se podíváme jak se dařilo našim investicím v Květnu, konkrétně naše investice do P2P, kde máme nejvíce zainvestováno na platformě Mintos.

Podíváme se jak se vyvíjelo naše soukromé investiční portfolio, tedy jaký byl zisk z investic do P2P půjček a nakonec zhodnotíme jak budeme investovat další měsíc.

P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy

Platforma Měna Zastoupení Cíl XIRR
Envestio EUR 11.4% 15% 18.35%
FastInvest EUR 2.6% 10% 14.76%
Grupeer EUR 10.6% 10% 13.09%
Mintos EUR 49.3% 45% 13.03%
Estateguru EUR 10.4% 10% 6.42%
Robocash EUR 15.6% 10% 5.56%
Celkem 11.86%

Složení P2P portfolia

Co znamenají jednotlivé sloupce?

  • Zastoupení představuje objem investovaných prostředků z celkových investic do P2P půjček
  • Cíl představuje ideální zastoupení ke kterému bychom se chtěli přiblížit v dalších měsících
  • Příjmy zúročení daný měsíc po odečtení vkladů
  • XIRR výpočet vnitřního výnosového procenta u neperiodických peněžních toků, tato funkce zohledňuje nepravidelné vklady i výběry při výpočtu míry návratnosti za dané období - udává odhad ročního zúročení

Analýza diverzifikace na platformě Mintos

Vzhledem k dominantnímu zastoupení investic na platformě Mintos sledujeme diverzifikaci i na této platformě a čas od času vhodně upravíme nastavení auto invest.

Mintos investice - úroky a doba splácení

Zbývající doba splácení je převážně krátkodobá. Může tak pro nás být rizikem náhlý nedostatek půjček. Pro další měsíce upravujeme auto invest tak, aby investoval více do půjček s dobou splácení 4 - 12 měsíců, celkově nám ale kratší doba splácení vyhovuje.

Mintos diverzifikace

Všechny naše investice jsou kryté Buy Back garancí a jedná se spíše o spotřebitelské úvěry. Část portfolia investujeme do jištěných úvěrů.

Stav splácení nepředstavuje žádný problém. Půjčky které přesáhnou 31 - 60 dnů v prodlení byly zatím vždy pokryty Buy Back garancí a splaceny.

Čas od času raději měníme nastavení naší auto invest strategie a filtrujeme země a poskytovatele půjček u kterých vidíme nadměrné množství investovaných prostředků v porovnání s ostatními zeměmi a poskytovateli.

V naších investicích převažují půjčky z Dánska, Spojeného Království a Ruska (< 20%), což nás zatím tolik netrápí. Jako větší riziko považujeme velký objem úvěrů u poskytovatele Dozarplati (celkem 19.1%, Mintos hodnocení B-) do kterých raději nebudeme investovat dokud jejich zastoupení nepoklesne.

Celkový výnos

Celkově naše P2P investice dosáhli za Květen průměrného zúročení 11.86%. Estateguru splácí jistinu vesměs najednou, takže nelze reinvestovat úroky a celkový výnos tak očekáváme nižší.

U platformy Robocash očekáváme, že v dalších měsících dosáhne 12%, které nabízí.