|Portfolio

Vývoj našeho portfolia - Říjen 2019

V říjnu 2019 hodnota našeho P2P portfolia vzrostla o 1.08% (roční zúročení 13.09% p.a.). Přesouvali jsme část prostředků z platformy Mintos do akcií abychom se více přiblížili našemu cílovému rozložení investičního portfolia.

Nejvyššího zisku dosáhla opět platforma Envestio (17.87% p.a.) kde se zatím pořád objevují projekty s velmi atraktivním úrokem (17 - 19%). V porovnání s předchozími měsíci se příliš nezměnilo, mírně nadprůměrného zhodnocení dosáhla platforma Mintos, předpokládáme, že v dalším měsíci bude zúročení kolem 13% p.a. jako v předchozích měsících.

Akcie dosáhli koncem měsíce nového maxima, ačkoliv s propadem na začátku října se příliš cena neměnila.

Tabulka výnosů portfolia

Vývoj P2P portfolia

05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019
Envestio +1.44% +1.48% +1.41% +1.67% +1.43% +1.42%
FastInvest +1.18% +1.16% +0.96% +1.07% +1.06% +1.05%
Grupeer +1.08% +1.01% +1.11% +1.08% +1.08% +1.05%
Mintos +1.05% +1.05% +1.03% +1.14% +1.02% +1.33%
Estateguru +0.55% +0.41% +0.86% +0.39% +0.62% +0.63%
Robocash +0.91% +0.82% +0.75% +0.71% +0.86% +0.70%
Vážený průměr +1.02% +1.00% +1.03% +1.05% +1.02% +1.08%

Do zisku nejsou započítávány bonusy a zohledňujeme vklady i výběry.

Vývoj akciového portfolia

05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019
ETFMatic -4.87% +2.43% +4.40% -1.33% +2.67% +1.08%
Lyxor Core MSCI World -5.21% +4.48% +2.47% -1.05% +3.49% +0.10%
Vanguard S&P 500 -5.82% +4.85% +3.51% -0.61% +3.21% -0.27%
VanEck Real Estate +1.25% -0.82% +2.62% +3.68% +3.24% -0.21%

P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy

Platforma Měna Zastoupení XIRR
Envestio EUR 18.1% 17.87%
FastInvest EUR 6.3% 13.07%
Grupeer EUR 13.2% 13.12%
Mintos EUR 30.6% 15.31%
Estateguru EUR 12.7% 7.69%
Robocash EUR 19% 8.53%
Celkem 13.09%

Na platformě Mintos stále pokračuje nedostatek půjček s vyšším úrokem (jak je tomu touto dobou každý rok). Momentálně se úrok pohybuje kolem 11% p.a. Brzy dokončíme rebalancování portfolia a budeme investovat na platformu FastInvest a Grupeer.

Složení P2P portfolia

Závěr

Naše P2P investice dosáhli v říjnu zhodnocení 13.09% p.a., téměř stejně jako předchozí měsíc. Celkově hodnota našeho P2P portfolia vzrostla o slušné procento.

V následujícím měsíci budeme investovat především do akciových indexů, po dosažení cílové alokace našeho portfolia budeme opět investovat i do P2P. Na webu pracujeme na zlepšení srovnání P2P platforem a srovnání indexových akcií, především chceme komunikovat více užitečných informací a prezentovat je přehledněji.