|Portfolio

Vývoj našeho portfolia - Srpen 2019

Naše soukromé investiční portfolio v srpnu 2019 překonalo Červenec a dosáhlo zhodnocení 1.05% (předpokládaný roční růst 13.86% p.a.). Srovnali jsme výkon P2P platforem s předchozími měsíci. Nejvyšší výnos měly naše prostředky na platformách Envestio a Mintos.

Nově jsme přidali i přehled vývoje cen akciových indexů které nám přijdou nejvíce relevantní pro dlouhodobé investory a přehled vývoje ETFMatic portfolia.

Tabulka výnosů portfolia

Vývoj P2P portfolia

05/2019 06/2019 07/2019 08/2019
Envestio +1.44% +1.48% +1.41% +1.67%
FastInvest +1.18% +1.16% +0.96% +1.07%
Grupeer +1.08% +1.01% +1.11% +1.08%
Mintos +1.05% +1.05% +1.03% +1.14%
Estateguru +0.55% +0.41% +0.86% +0.39%
Robocash +0.91% +0.82% +0.75% +0.71%
Vážený průměr +1.02% +1.00% +1.03% +1.05%

Vážený průměr představuje celkový nárůst hodnoty P2P portfolia za dané období.

Vývoj akciového portfolia

Nově jsme pro vás připravili i přehled vývoje akciového portfolia složeného z nejvýhodnějších ETF do kterých dlouhodobě investujeme spolu s naší investicí na platformě ETFMatic u které vývoj portfolia zahrnuje naše "časování" měsíčně investované částky.

Započítané jsou dividendy, poplatky a především pohyby cen akcií.

05/2019 06/2019 07/2019 08/2019
ETFMatic -4.87% +2.43% +4.40% -1.33%
Lyxor Core MSCI World -5.21% +4.48% +2.47% -1.05%
Vanguard S&P 500 -5.82% +4.85% +3.51% -0.61%

P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy

Platforma Měna Zastoupení Cíl XIRR
Envestio EUR 15.7% 15% 21.29%
FastInvest EUR 5.6% 10% 13.36%
Grupeer EUR 11.8% 10% 13.42%
Mintos EUR 38.5% 45% 15.81%
Estateguru EUR 11.3% 10% 4.63%
Robocash EUR 17% 10% 8.67%
Celkem 13.86%

Složení P2P portfolia

Srpen zaznamenal krátkodobý propad akcií především kvůli spory mezi Spojenými státy a Čínou, příležitost jsme využili k nákupu většího množství akcií vybráním prostředků z platformy Mintos. Tím jsme se více posunuli k cílům stanoveným v našem doporučeném portfoliu.

Závěr

Naše P2P investice dosáhli v srpnu zhodnocení 13.86% p.a., o 1.5% více než v minulém měsíci. Celkově rostlo naše P2P portfolio o 1.05%.

V následujících měsících chceme investovat především do akciových indexů dokud nedosáhneme na náš cíl objemu portfolia v akciích. Prostředky dále investované do P2P budeme směřovat k našim cílům diverzifikace napříč platformami.