|P2P půjčky

Jak vybrat P2P platformu?

Chtěli bychom se s vámi podělit o to, jak vybíráme a zvažujeme jednotlivé peer to peer lending platformy před jejich zařazením do našeho portfolia a začátkem investování.

P2P půjčky jsou stále relativně nová třída investic kde obyčejní lidé půjčují peníze lidem, bez nutnosti aby některá strana musela navštívit banku. Investoři se dohromady složí na poskytnutí úvěru dlužníkovi z několika menších částek.

Pojďme se podívat na pro nás nejdůležitější kritéria při výběru P2P platformy.

1. Zkušenosti z první ruky

V první řadě bereme v potaz zkušenosti našich známých s jednotlivými platformami a to jak dlouho na nich již investují. Důležitá je pro nás bezproblémovost ověření identity a účtu, stejně tak jako bezproblémovost vkladů a výběrů. Dále bereme v potaz celkový dojem z platformy a spokojenost uživatele.

2. Atraktivní výnos

Důležitým faktorem je pro nás atraktivní kompetitivní výnos. U P2P platforem se roční zisk pohybuje kolem 12%. Kompetitivní znamená, že pokud je výnos příliš vysoký ve srovnání s konkurencí probouzí to u nás podezření, že je zde zvýšené riziko, ale nemusí to tak být vždy.

3. Technická stránka platformy a transparentnost

Technická vymoženost platformy představuje především nástroj auto invest, který minimalizuje čas strávený investováním. Patří sem ale i celková použitelnost P2P platformy.

Celkový přehled o tom, kam se peníze investují je pro nás také důležitý. Pod transparentnost spadají i informace o poskytovatelích úvěrů nebo o daném projektu, na který se vybírají finanční prostředky.

4. Garance splacení úvěru

Většina půjček má často garanci zpětného odkoupení (Buy Back). V případě kdyby přestal být dlužník schopen splácet, P2P platforma by vám po uplynutí určité doby prostředky vrátila z vlastních nákladů.

Pokud se jedná o platformu která pečlivěji vybírá projekty pro investory a investují se nadprůměrné částky (příkladem je Estateguru) má daleko větší váhu reputace P2P platformy a proto v těchto případech pro nás Buy Back garance není nezbytně nutná.

5. Likvidita půjček a doba splatnosti

Likvidita půjček pro náš představuje možnost, že kdykoliv můžeme naše investované prostředky dostat ven z platformy (často za určitý přijatelný poplatek). Obvykle je využit sekundární market (trh) kde mohou o naše investice projevit zájem ostatní investoři.

Doba splatnosti projektů na konkrétní platformě je pro nás důležitá, pokud chceme daný úrok zajistit na delší období (investice na rok a déle) a nebo pokud nezbytně nechceme zamknout naše investované prostředky na déle než je třeba k dosažení cílového zúročení. Pokud můžeme získat 13% p.a. i investováním na kratší období, například 1 - 3 měsíce představuje to pro nás v současné době výhodu.

6. Amortizace

Amortizace, neboli způsob splácení půjček dlužníkem, je pro nás velmi důležitým faktorem.

Průběžné splácení jistiny i úroku umožňuje prostředky dříve reinvestovat a zajišťuje nám to pravidelný cash flow (příjem peněz). Pokud ale platforma disponuje převážně (nebo pouze) půjčkami s amortizací Balloon (vše splaceno na konci) a Bullet (úrok je splácen průběžné, ale jistina až na konci splatnosti), vnímáme to jako negativní faktor.

Celkově ale nevidíme až takový problém v diverzifikaci napříč různými typy splatností úvěrů.

7. Veřejné názory a recenze

V neposlední řadě jsou pro nás důležité zkušenosti z druhé ruky, neboli veřejné recenze a hodnocení P2P lending platforem.

Dobrým zdrojem hodnocení je Trustpilot, ale často zde není dostatek hodnocení a některá hodnocení nemusí být autentická.

Závěr

V předchozích bodech jsme se snažili sepsat nejdůležitější faktory a kritéria při výběru P2P platformy.

Vždy je lepší se inspirovat několika recenzemi uživatelů než spoléhat pouze na jeden zdroj informací. Pro minimalizaci rizika může být lepší začít investovat s menší částkou dokud si nebudete jistější svým rozhodnutím.

Pokud váš zajímají nejpodstatnější informace o vybraných P2P platformách, doporučujeme navštívit naše srovnání P2P platforem.