Blog
Aktuální informace o investování do P2P půjček, akcií, ETF, kryptoměn a komodit.
Sdílení zkušeností s investováním, se správou portfolia a s dosažením finanční nezávislosti.
14.02.2019|P2P půjčky

Mintos - jak nastavit auto invest?

Mintos - jak nastavit auto invest?

S využitím auto investu můžete ušetřit čas a diverzifikovat na základě vámi zvolených parametrů. Jaké jsou možnosti diverzifikace a jaké nastavení se nám osvědčilo vám představíme v tomto článku. Dále se zaměříme na rozdíly mezi investičními strategiemi Mintosu a vlastními strategiemi.

Mintos je momentálně největší P2P platforma disponující trhem s největším množstvím půjček a nejpokročilejším nástrojem auto invest. Většina půjček navíc disponuje Buyback garancí a v případě, že investujete pouze do nich je riziko neschopnosti splácet převedeno na poskytovatele úvěru.

Auto invest slouží k realizaci investiční strategie pro kterou se rozhodnete. Po vytvoření nové strategie začnete automaticky investovat do půjček které splňují vaše preference. Investování můžete kdykoliv pozastavit nebo zrušit.

Vytvoření nové strategie

Vaše strategie jsou seřazené podle priority, kterou můžete nastavit podle podle vašich preferencí. Pokud budete mít pouze jednu aktivní strategii tak se může stát, že nebude dostatečné množství půjček splňující vaše kritéria a začne se vám hromadit nezainvestovaná hotovost.

Vytvořit nové portfolio

Při vytváření nové strategie se musíte rozhodnout zda chcete použít přednastavené investiční strategie platformy Mintos a nebo vytvořit vlastní strategii. V obou případech pak musíte zvolit měnu investic. Největší množství úvěrů je k dispozici v eurech.

Investiční strategie Mintos

Mintos nabízí 3 základní typy auto investu:

 1. Krátkodobá strategie (zahrnuje i půjčky bez garance)
 2. Diverzifikovaná strategie
 3. Kryté půjčky s (jistinou a LTV menším než 75%)

Mintos investiční strategie

Přednastavené strategie nedoporučujeme, mají v současnosti nastavenou velmi nízkou spodní hranici úroků a doba splatnosti je zbytečně vysoká. Nízká spodní hranice úroku představuje zvýšené riziko, že přijdete o vyšší úrok. Může se však jednat o výchozí bod pro vytvoření vaší vlastní strategie.

Možnosti diverzifikace nástroje auto invest

Možností diverzifikace je na platformě Mintos celá řada, při vytváření nového portfolia nástroje auto invest můžete půjčky filtrovat na základě několika parametrů:

 • Garance zpětného odkoupení (Buyback Guarantee)
 • Primární nebo sekundární trh
 • Typ úvěru (hypotéka, půjčka na auto)
 • Mintos hodnocení
 • Podle poskytovatele půjček
 • Dle doby splatnosti půjčky (0 až 80+ měsíců)
 • Dle výše ročního úroku
 • Podle země (Polsko, Rusko)
 • Podle měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN)

Pro nové investory bude pravděpodobně nejdůležitější garance zpětného odkoupení (Buyback), doba splatnosti a výše úroku, hodnocení poskytovatele úvěrů a v neposlední řadě pak doporučujeme investovat tak, ať všechny vaše investice u jednoho poskytovatele nepřesáhnou určitou hranici (např. 10%). Připravíte se tím na možnost předčasného vykoupení velké části vašeho portfolia.

Pokročilé nastavení

U každého poskytovatele úvěru můžete nastavit další parametry a snížit tak dále investiční riziko. Možnosti nastavení se liší dle typů úvěru které poskytoval nabízí:

 • LTV - poměr úvěru k zástavní hodnotě (čím je hodnota vyšší, tím je větší riziko, že dlužník nebude schopen splácet)
 • Amortizace - způsob splácení:

  • Full (úplné): jistina (principal) i úrok (interest) jsou spláceny rovnoměrně.
  • Partial (částečné): během trvání půjčky jsou spláceny menší částky a ke konci je splacena jedna větší částka.
  • Interest-only (pouze úroky): během trvání půjčky je splácen pouze úrok a ke konci je splacena jistina (principal).
  • Bullet (jednorázové): celá půjčka je splacena v určeném datu, bez průběžných splátek.

Autoinvest

Jak nejlépe nastavit auto invest?

Navrhli jsme tři úrovně diverzifikace snižující riziko za cenu potenciálních příjmů:

 1. pouze půjčky s Buyback garancí a hodnocením vyšším než C+
 2. celkový počet půjček od jednoho poskytovatele by neměl přesáhnout 10% a počet půjček v jedné zemi 15%
 3. investovat pouze do účelových a dlouhodobých půjček s jistinou a LTV menším než 75%

Je důležité zohlednit váš investiční horizont, může být výhodné vzít dobrý úrok na delší dobu, ale stejně tak se můžou najednou objevit lepší půjčky. Pokud nechcete ztrácet čas neustálým upravováním auto invest strategií, je dobré mít v záloze strategii s nižší prioritou a nižší hranicí úroku úvěrů.

Na závěr doporučujeme čas od času zkontrolovat auto invest, může se stát, že platforma přidá nového poskytovatele úvěru, ale ve vašem nastavení se to bez vašeho zásahu neprojeví.

Bonus k registraci
Registrujte se na platformě Mintos přes náš odkaz a získejte bonus: 1% z investic během prvních 3 měsíců vám bude zpětně připsáno na účet