|P2P půjčky

Mintos - jak nastavit auto invest?

S využitím auto investu můžete ušetřit čas a diverzifikovat do P2P půjček na základě vámi zvolených parametrů. Mintos nabízí celou řadu možností diverzifikace.

Na první pohled se může nastavení auto investu zdát příliš komplikované, proto jsme pro vás připravili tento článek kde vám ukážeme jaké nastavení se osvědčilo právě nám. Také se podíváme na rozdíly mezi investičními strategiemi Mintosu a vytvořením vlastní strategie.

Mintos je momentálně největší P2P platforma jelikož disponuje trhem s největším množstvím půjček a zároveň nejpokročilejším nástrojem auto invest. Většina půjček navíc disponuje Buyback garancí a v případě, že investujete pouze do nich je riziko neschopnosti splácet převedeno na poskytovatele úvěru.

Proč využít nástroje auto invest?

Auto invest slouží k realizaci investiční strategie pro kterou se rozhodnete. Po vytvoření nové strategie začne Mintos automaticky investovat vaše dostupné prostředky do půjček které splňují vaše preference. Vy tak ušetříte čas a budete investovat pohodlně.

Automatické investování můžete kdykoliv pozastavit nebo zrušit.

Jak vytvořit novou strategii?

Při aktivaci nástroje auto invest máte na výběr z přednastavených investičních strategií a vytvořením vlastní strategie. Dále je potřeba zvolit měnu investic. Největší množství úvěrů je k dispozici v EUR, ale v jiných měnách (například GEL) můžete dosáhnout i většího zúročení než při investování v EUR.

Vytvořit nové portfolio

Vaše strategie jsou seřazené podle přiřazené priority. Prioritu jednotlivých strategií můžete nastavit podle vašich preferencí.

Pokud budete mít pouze jednu aktivní strategii tak se může stát, že nebude dostatečné množství půjček splňující vaše kritéria a začne se vám hromadit nezainvestovaná hotovost.

Investiční strategie Mintos

Mintos nabízí 3 základní typy auto investu:

 1. Krátkodobá strategie (zahrnuje i půjčky bez garance)
 2. Diverzifikovaná strategie
 3. Kryté půjčky s (jistinou a LTV menším než 75%)

Mintos investiční strategie

Přednastavené strategie nedoporučujeme, mají v současnosti nastavenou velmi nízkou spodní hranici úroků a doba splatnosti je vyšší než musí být. Nízká spodní hranice úroku představuje zvýšené riziko, že přijdete o vyšší úrok.

Pozor na to, že strategie navíc investují i do půjček bez Buyback garance.

Přednastavené strategie jsou však dobrým výchozím bodem pro vytvoření vaší vlastní strategie a mohou posloužit jako inspirace.

Mintos Invest & Access

Invest & Access je nová forma automatického investování, která nevyžaduje žádné nastavování kromě zadání velikosti vašeho portfolia. Portfolio můžete kdykoliv prodat ostatním uživatelům Invest & Access (za normálních okolností), pokud ale máte nějaké půjčky se zpožděnou splatností, musíte počkat na lhůtu pro buyback garanci.

Invest & Access by vám měl podle platformy Mintos zajistit absolutní diverzifikaci. Nemůžete změnit nastavení diverzifikace.

Invest & Access vybírá a investuje pouze půjčky s hodnocením od A+ do C- a buyback garancí a investuje pouze do půjček od poskytovatelů půjček kteří jsou na trhu alespoň 6 měsíců.

Mintos způsoby investování

Výhody Invest & Access:

 • Jednoduchost
 • Likvidita
 • Přístup k novým půjčkám dříve, než jsou dostupné pro auto invest a manuální investování

Nevýhody Invest & Access:

 • Nemáte kontrolu nad diverzifikací
 • Průměrný výnos je nižší, než pokud využijete nástroj auto invest - 8.98% (říjen 2019)
 • S využitím nástroje auto invest můžete investovat do půjček na kratší dobu a dosáhnout stejného nebo vyššího zúročení

Možnosti diverzifikace nástroje auto invest

Možností diverzifikace je na platformě Mintos celá řada, při vytváření nového portfolia nástroje auto invest můžete půjčky filtrovat na základě několika parametrů:

 • Garance zpětného odkoupení (Buyback Guarantee)
 • Primární nebo sekundární trh
 • Typ úvěru (hypotéka, půjčka na auto)
 • Mintos hodnocení
 • Podle poskytovatele půjček
 • Dle doby splatnosti půjčky (0 až 80+ měsíců)
 • Dle výše ročního úroku
 • Podle země (Polsko, Rusko)
 • Podle měny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN)

Pro nové investory bude pravděpodobně nejdůležitější garance zpětného odkoupení (Buyback), doba splatnosti a výše úroku, hodnocení poskytovatele úvěrů a v neposlední řadě pak doporučujeme investovat tak, ať všechny vaše investice u jednoho poskytovatele nepřesáhnou určitou hranici (např. 10%). Připravíte se tím na možnost předčasného vykoupení velké části vašeho portfolia.

Pokročilé nastavení

U každého poskytovatele úvěru můžete nastavit další parametry a snížit tak dále investiční riziko. Možnosti nastavení se liší dle typů úvěru které poskytoval nabízí:

 • LTV - poměr úvěru k zástavní hodnotě (čím je hodnota vyšší, tím je větší riziko, že dlužník nebude schopen splácet)
 • Amortizace - způsob splácení:

  • Full (úplné): jistina (principal) i úrok (interest) jsou spláceny rovnoměrně.
  • Partial (částečné): během trvání půjčky jsou spláceny menší částky a ke konci je splacena jedna větší částka.
  • Interest-only (pouze úroky): během trvání půjčky je splácen pouze úrok a ke konci je splacena jistina (principal).
  • Bullet (jednorázové): celá půjčka je splacena v určeném datu, bez průběžných splátek.

Autoinvest

Jak nejlépe nastavit auto invest?

Navrhli jsme tři úrovně diverzifikace snižující riziko za cenu potenciálních příjmů:

 1. pouze půjčky s Buyback garancí a hodnocením vyšším než C+ (případně B-)
 2. celkový počet půjček od jednoho poskytovatele by neměl přesáhnout 10% a celkový počet půjček v jedné zemi by měl být menší než 15%
 3. investovat pouze do účelových a dlouhodobých půjček s jistinou a LTV menším než 75%

Je důležité zohlednit váš investiční horizont, může být výhodné vzít dobrý úrok na delší dobu, ale stejně tak se mohou později objevit lepší půjčky. Pokud nechcete ztrácet čas neustálým upravováním auto invest strategií, je dobré mít v záloze strategii s nižší prioritou a nižší hranicí úroku úvěrů, která zajistí, že se vám nebude hromadit nezainvestovaná hotovost.

Na závěr doporučujeme čas od času zkontrolovat auto invest, může se stát, že platforma přidá nového poskytovatele úvěru, ale ve vašem nastavení bude potřeba nastavit aby se začalo investovat do nových půjček.