|P2P půjčky

P2P půjčky nebo ETF: srovnání

Jsou P2P půjčky vhodné jako dlouhodobá investice nebo je lepší investovat do burzovně obchodovaných fondů (ETF)? Zamysleli jsme se nad tím jaké jsou rozdíly mezi těmito formami investic. V tomto článku srovnáváme akcie (ETF) s alternativními investicemi do P2P půjček (peer-to-peer lending) na několik let.

Investovat do P2P můžete i s relativně krátkým investičním horizontem (od 1 měsíce), proto je spíše otázkou jak velkému riziku se vystavit a kolik procent vašeho investičního portfolia investovat do P2P a kolik do ETF.

Co je to akcie?

Akcie vydaná společností je cenný papír který představuje pro držitele podíl ve společnosti a poskytuje mu právo na podíl na zisku. Nákup i prodej akcií je relativně jednoduchý, ale často je kvůli poplatkům nevýhodné kupovat malé množství akcií protože vás poplatky prakticky ihned připravují o část zisku.

Vlastnit akcie pouze jedné společnost vás vystavuje vysokému riziku krachu dané společnosti. Snížit riziko lze diverzifikací - nákupem akcií různých firem, to přináší více poplatků a větší časovou náročnost na správu vašeho investičního portfolia.

Co jsou to ETF?

ETF jsou burzovně obchodované fondy které se obchodují na světových burzách stejným způsobem jako jednotlivé akcie.

Může se jednat o aktivně i pasivně spravovaný fond. ETF o kterých mluvíme většinou sledují konkrétní akciový index (například S&P 500), existují ale i dluhopisové, komoditní (ETF na zlato), tematické (robotika, eSport, AI...), etické a další.

Akciové ETF zahrnují stejné riziko jako daný trh, ale minimalizují rizika ztráty hodnoty jednotlivých společností. ETF které sleduje index S&P 500 vám dá velmi podobný zisk (po zohlednění poplatků) jako daný index včetně vysoké míry diverzifikace.

Jak vybrat ETF?

Při výběru ETF je vhodné zohlednit:

 • Dostupnost investice (daná země, který broker...)
 • Poplatky

  • TER - Total Expense Ratio představující celkové roční náklady
  • poplatky za nákup a prodej ETF u brokera
 • Historie dosažených výnosů a kredibilita společností spravující fond
 • Zda ETF vyplácí nebo reinvestuje dividendy
 • Způsob replikace daného indexu

Pro přehled o poplatcích a vlastností vybraných fondů se můžete podívat na naše srovnání ETF.

Investování do P2P půjček - lidé půjčují lidem

P2P platformy spojují investory a dlužníky. Některé platformy nabízejí půjčky od různých poskytovatelů (např. Mintos). Jiné platformy získávají od investorů kapitál pro individuální projekty.

P2P platofrmy řeší problémy dvou stran. Investoři mohou zúročit svůj kapitál a ti co potřebují peníze je mohou získat levněji než třeba v bance bez příliš stirktních podmínek a to pro různé účely (spotřebitelský úvěr, auto, rekonstrukce nemovitosti...).

Peer-to-peer půjčování je přístupné online, jednoduché na pochopení a většinou nezahrnuje žádné typy poplatků. Minimální investice se většinou pohybuje kolem 10 EUR a většina moderních platforem disponuje nástroji které investují za vás (auto invest) a minimalizují tak časovou náročnost.

Rizika investování do P2P

Investování do P2P s sebou přináší určitá rizika která lze výrazně snížit nebo eliminovat:

 • Neschopnost dlužníka splácet při případném defaultu půjčky
 • Rizko krachu P2P platformy nebo poskytovatele úvěru
 • Absence jistiny úvěru

Neschopnost splácet lze výrazně snížit vysoce diverzifikovaným portfoliem investující malé částky do většího množství půjček. Většina platforem dále nabízí garanci zpětného odkoupení (buyback), která v praxi znamená, že pokud dlužník není schopen splácet a uplyne určitá doba po uplynutí lhůty pro splacení půjčky, tak platforma nebo poskytoval půjčky odkoupí od investora nesplacenou část úvěru.

Riziko krachu platformy nebo poskytovatele úvěru lze snížit investováním do více P2P platforem.

Vybíráním půjček které jsou pokryty jistinou (např. nemovitostí nebo autem) je možné ještě více snížit riziko oproti investicím do bezúčelových úvěrů.

Na jak dlouho investovat do P2P nebo ETF?

Do indexových akcií investujeme s horizontem alespoň 15 let klidně i na doživotí. Akcie jsou volatilní a pokud reinvestujete dividendy tak investované peníze nějakou dobu nemusíte vidět. Pokud nechcete zisk z prodeje ETF danit měli byste akcie v Česku držet alespoň 3 roky.

Do P2P půjček můžete investovat i s horizontem jednoho měsíce pokud je na výběr dostatečné množství půjček. Některé platformy nabízejí zvýšenou úroveň likvidity formou sekundárního trhu kde můžete půjčky prodat jiným investorům v případě, že budete peníze potřebovat dříve. Nezapomeňte, že zisk z P2P by měl být zdaněn.

Závěr

Na otázku P2P nebo ETF není jednoznačná odpověď. Doporučujeme vzít v úvahu vaše zkušenosti, dostupné prostředky a čas. V našem doporučeném portfoliu máme akcie (do kterých investujeme formou ETF) i P2P půjčky.

Investování do P2P půjček je stále relativně nové a časem neověřené. Nevíme co přinese recese nebo neschopnost velké části populace úvěry splácet, proto bychom nikomu nedoporučili investovat nad 50% svého majetku do P2P a raději diverzifikovat do ETF a dalších konzervativnějších instrumentů.