Search
Close this search box.

Interaktivní DPH kalkulačka: výpočet DPH, cena bez i s DPH

Snadno si vypočítejte cenu s DPH, cenu bez DPH nebo samotné DPH. Vše v reálném čase bez nutnosti na cokoli klikat.

%

Výpočet DPH: Cena s DPH =  Cena bez DPH x (1 + sazba DPH)

Jak DPH kalkulačku používat?

  • Krok 1: Zvolte sazbu DPH, na výběr máte ze standardní 21% nebo snížené 12%, případně můžete zadat vlastní procento, když byste chtěli např. počítat DPH na Slovensku.
  • Krok 2: Zadej částku do jedné z těchto tří kolonek: cena bez DPH, DPH nebo cena s DPH. Výpočet probíhá v reálném čase.
  • Krok 3: Žádný krok tři není, to je všechno.

DPH, neboli daň z přidané hodnoty, je široce používaná nepřímá daň, která se aplikuje na většinu zboží a služeb. Význam DPH spočívá v jejím klíčovém přínosu pro státní rozpočet, neboť představuje významný zdroj příjmů pro vlády po celém světě. DPH se účtuje na každé úrovni distribučního řetězce od výrobce až po konečného spotřebitele, ale je navržena tak, aby byla nakonec hrazena koncovým spotřebitelem. Tím, že daň z přidané hodnoty zahrnuje široké spektrum zboží a služeb, pomáhá rozložit daňové břemeno spravedlivěji mezi obyvatelstvo a přispívá k regulaci trhu. V České republice, stejně jako v mnoha jiných zemích, je DPH nezbytnou součástí daňového systému, která ovlivňuje jak podnikatelské prostředí, tak každodenní ekonomické transakce občanů.

Krok 1: Doklad o nákupu

Při nákupu zboží nebo služeb na firmu si vždy zajistěte fakturu nebo doklad, na kterém je specifikováno DPH. Tento doklad musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně vašeho identifikačního čísla pro DPH.

Krok 2: Záznam a účtování

Zaznamenejte nákup a související DPH do vašeho účetního systému. To zahrnuje vstupní DPH (DPH zaplacené na nákupy), které můžete potenciálně odečíst od vaší výstupní DPH (DPH vybrané z prodeje).

Krok 3: Výpočet DPH k odečtení

Vypočítejte celkovou částku DPH, kterou máte právo odečíst, na základě vašich zaznamenaných nákupů. Tento výpočet obvykle probíhá na konci každého daňového období (měsíc, čtvrtletí, rok) v závislosti na vašem účetním a daňovém režimu.

Krok 4: Daňové přiznání

Vyplňte a odešlete daňové přiznání pro DPH, ve kterém uvedete jak vaši výstupní DPH, tak vstupní DPH. Rozdíl mezi těmito částkami je částka, kterou musíte zaplatit státu, nebo částka, kterou máte právo na vrácení, pokud je vaše vstupní DPH vyšší než výstupní.

Krok 5: Podání přiznání a komunikace s finančním úřadem

Odešlete daňové přiznání elektronicky nebo poštou na příslušný finanční úřad. Po podání může úřad požádat o dodatečné informace nebo doklady.

Krok 6: Vrácení DPH

Pokud vaše vstupní DPH převyšuje výstupní DPH, jste oprávněni k vrácení rozdílu. Doba, po které uvidíte peníze zpět na vašem účtu, se může lišit. Některé finanční úřady mají stanovené lhůty pro zpracování vrácení DPH, které mohou být od několika týdnů do několika měsíců.

Krok 7: Příjem vrácených peněz

Po schválení vaší žádosti finančním úřadem vám budou peníze vráceny přímo na bankovní účet vaší firmy.