Search
Close this search box.

Inflační kalkulačka: výpočet minulé i budoucí inflace

Snadno si vypočítejte inflaci, ať už historickou nebo budoucí. Jak moc se znehodnotili vaše peníze?

%

Jak kalkulačku inflace používat?

  • Krok 1: Zvolte jednu z možností: „budoucí inflace“ či „historická inflace“. Budoucí inflace vám vypočítá, jak moc se znehodnotí peníze ode dneška do zadaného roku v budoucnu na základě vašeho odhadu inflace. Historická inflace vám vypočítá, jakou reálnou hodnotu mají peníze dnes oproti zadaného roku. 
  • Krok 2: Zadejte počáteční rok odkdy se má inflace začít střádat. To platí i pro variantu budoucí i historickou.
  • Krok 3: Vyplňte částku, ze které chcete vypočítat inflaci.
  • Krok 4: Vepište cílový rok, tedy rok, kdy vás zajímá, jakou reálnou hodnotu budou mít vaše peníze. Platí pro budoucí i historickou inflaci. U historické zadejte aktuální rok.
  • Krok 5: Klikněte vypočítat a máte výsledek.

Výpočet budoucí inflace: Jak se bude vyvíjet hodnota vašich peněz v budoucnosti vzhledem k očekávanému vývoji inflace? Zadejte současný rok, výši vašich úspor, cílové období a do pole „očekávaná inflace“ uveďte odhadovanou roční míru inflace.

Výpočet historické inflace: Jaká byla skutečná hodnota vašich úspor v minulých letech? Specifikujte období vašeho zájmu (mezi roky 1954 a 2023), původní sumu a využijte údaje o inflaci podle Českého statistického úřadu.

Na základě těchto údajů vám ukážeme, jak se měnila kupní síla koruny. Pro období 1954 až 1989 používáme odhadovanou roční inflaci 3,3 %, pro léta po 1989 pak reálná data o inflaci zveřejňovaná statistickým úřadem.

Naše kalkulačka vám umožní zjistit, kolik peněz byste v současnosti potřebovali na nákup, který v minulosti stál například jen tisíc korun. A opačně, vypočítáme, kolik by vám v minulosti stačilo na pořízení zboží, jehož cena je dnes výrazně vyšší.

Zároveň vám kalkulačka poskytne informace o průměrné roční míře inflace pro zadané časové období, umožňující lépe pochopit, jak inflace ovlivňuje hodnotu peněz.

  • Inflace v kostce: Inflace představuje pokles hodnoty peněz a následné zmenšení kupní síly. Naopak, deflace značí růst hodnoty peněz. Hodnota inflace se určuje na základě vývoje cen vybraného spektra zboží a služeb, tzv. spotřebního koše, jehož složení reflektuje průměrnou spotřebu.

  • Jak se měří inflace?: Český statistický úřad pravidelně monitoruje ceny přibližně 450 položek v rámci spotřebního koše, aby vyhodnotil míru inflace. Tento koš odráží spotřební návyky celé populace, avšak existují i specifické koše zaměřené na určité skupiny, jako jsou senioři, pro výpočet tzv. důchodcovské inflace.

  • Důvody měnící se hodnoty peněz: Hlavní příčinou inflace je zvýšení množství peněz v oběhu. Nicméně, hodnota peněz může být ovlivněna i dalšími faktory, jako je ekonomická politika, mezinárodní situace, a rovněž poptávka a nabídka. Hodnota měny není statická a může se jak snižovat, tak v případě kryptoměn zvyšovat.

  • Historické maximum inflace v ČR: Největší inflace v novodobé historii České republiky byla zaznamenána v roce 1993 s mírou 20,3 %, ačkoli nedávný rok 2022 s inflací přesahující 15 % zůstává v čerstvé paměti mnohých.

  • Kdo ovlivňuje inflaci?: Inflaci ovlivňuje každý z nás svým spotřebním chováním, ale významnou roli hrají také politici, legislativa a centrální banky, které mohou přímo zasahovat do množství peněz v ekonomice a ovlivňovat úrokové sazby.