Search
Close this search box.

Kalkulačka spoření: kolik a za jak dlouho? [úroková kalkulačka]

Kolik si našetříte, za jak dlouho a kolik si měsíčně odkládat? Spočítejte si své úspory snadno a rychle s naší kalkulačkou spoření!

Kalkulačka spoření se skládá ze tří částí, které jsou vzájemně propojené. Jejich cílem je pomoci vám plánovat vaše spoření.

 1. Kolik si naspořím, pokud…?
 2. Kolik bych měl/a měsíčně odkládat, abych našetřil/a … Kč?
 3. Za jak dlouho si našetřím … Kč?

První kalkulačka se aktualizuje v reálném čase a nevyžaduje žádné klikání. Stačí zadat částku a graf s tabulkou se automaticky aktualizují.

Další kalkulačky, které nazýváme větové kalkulačky, vyžadují po zadání hodnot stisknutí tlačítka pro výpočet. Kalkulačka vám okamžitě sdělí výsledek. Pokud chcete daný finanční scénář vidět na grafu nebo v tabulce, klikněte na tlačítko „Zobrazit průběh spoření“. Poté můžete scénář podrobně prozkoumat rok po roce.

Naspořená částka:

Z toho úrok:

Rok Naspořená částka Z toho úrok

Kolik si měsíčně odkládat, abych našetřil/a ... Kč?

Chci si naspořit Kč. Již mám naspořeno Kč. Kolik korun si budu muset měsíčně odkládat, pokud budu spořit let s ročním úrokem % za předpokladu, že daň z úroku?

Měsíčně si budete muset odkládat ,
přičemž na konci budete mít naspořeno .

Za jak dlouho si našetřím ... Kč?

Chci si naspořit Kč. Již mám naspořeno Kč. Jak dlouho budu muset spořit, pokud budu měsíčně odkládat Kč s ročním úrokem % za předpokladu, že daň z úroku?

Budete muset spořit ,
přičemž na konci budete mít naspořeno .

Spořicí účet je ideální nástroj pro každého, kdo chce své peníze nejen bezpečně uložit, ale také je nechat pracovat. Na rozdíl od termínovaných vkladů nabízí flexibilitu v přístupu k vašim prostředkům, což znamená, že k nim můžete kdykoliv bez omezení přistupovat. Pokud máte nějaké peníze navíc a rádi byste je postupně naspořili na nějaký větší cíl, spořicí účet je pro vás tou pravou volbou. Přestože úrokové sazby nejsou v současnosti příliš vysoké, vaše úspory zde aspoň čelí inflaci lépe než na běžném účtu.

 

Vybrat správný spořicí účet znamená podívat se nejen na nabízenou úrokovou sazbu, ale také zvážit, jak banka s úroky nakládá. Některé banky nabízejí lepší úrokové sazby za určitých podmínek, jako je minimální vklad nebo délka spoření. Je důležité vědět, jaké podmínky musíte splnit, abyste získali nejlepší možnou sazbu.

Hlavním lákadlem spořicích účtů je možnost vyššího výnosu ve srovnání s běžnými účty, což může pomoci zmírnit dopady inflace. Spořicí účty obvykle nejsou zatíženy poplatky, nabízí flexibilní přístup k vašim penězům a jsou zároveň chráněny do výše 100 000 eur. To vše činí spořicí účet atraktivní volbou pro bezpečné uchování vašich finančních rezerv.

Ačkoliv spořicí účty přinášejí řadu výhod, nejsou bez nevýhod. Nízké úrokové sazby mohou být pro některé lidi demotivující, a proto hledají alternativní způsoby investování. Kromě toho mohou některé banky vyžadovat založení běžného účtu, což může být pro některé klienty nevýhodné.

 • Spořicí účet: Bankovní účet navržený pro uložení peněz, které nejsou určeny pro běžné výdaje. Nabízí možnost vkladu a výběru peněz, přičemž generuje vyšší úroky než běžný účet.
 • Úroková sazba: Procentní míra, za kterou banka odměňuje vklady na spořicím účtu. Vyšší úroková sazba znamená rychlejší růst vašich úspor.
 • Kapitalizace úroků: Proces přičítání nabytých úroků k hlavní částce vkladu, což umožňuje úrok z úroku a zvyšuje celkové výnosy.
 • Likvidita: Míra, s jakou lze aktivum převést na hotovost bez ztráty hodnoty. Spořicí účty jsou vysoce likvidní, což znamená, že k penězům můžete snadno přistupovat.
 • Minimální zůstatek: Nejnižší částka, kterou musíte na spořicím účtu udržet, aby byl aktivní nebo aby byla zachována určitá úroková sazba.
 • Poplatky za účet: Částky účtované bankou za vedení spořicího účtu. Mnoho spořicích účtů je vedených bez poplatků.
 • Fond pojištění vkladů: Program, který chrání vklady v bankách do určité maximální částky v případě bankrotu banky.
 • Termínovaný vklad: Vklad učiněný na bankovním účtu s pevně stanovenou dobou splatnosti, během které vkladatel nemůže bez sankce disponovat s vloženými penězi.
 • Předčasný výběr: Výběr peněz ze spořicího účtu nebo termínovaného vkladu před uplynutím dohodnutého termínu, často s penále nebo poplatky.
 • Daň z úroků: Daň vybíraná státem z úroků získaných z vkladů na spořicích účtech.
 • Automatický spořicí plán: Služba, která umožňuje automatické převody finančních prostředků z běžného účtu na spořicí účet v pravidelných intervalech.
 • RPSN (Roční procentní sazba nákladů): Ukazatel, který vyjadřuje celkové náklady úvěru pro spotřebitele, včetně úroků a všech poplatků, vyjádřený jako procentní sazba z celkové výše úvěru za rok.
 • Inflace: Celkový růst cen zboží a služeb v ekonomice, což vede k poklesu kupní síly peněz.
 • Diverzifikace: Rozložení investic do více finančních nástrojů nebo účtů s cílem snížit riziko.
 • Portfolio: Soubor investic držených jednotlivcem nebo institucí.
 • Finanční rezerva: Peníze uložené stranou pro nepředvídané výdaje nebo nouzové situace.
 • Pevná úroková sazba: Úroková sazba, která se během doby trvání spoření nebo úvěru nemění.
 • Variabilní úroková sazba: Úroková sazba, která se může během doby trvání spoření nebo úvěru měnit v závislosti na tržních podmínkách.
 • Účet s výpovědní lhůtou: Typ spořicího účtu, ze kterého lze peníze vybrat pouze po upozornění banky předem stanovený počet dní.
 • Zajištění: Aktiva nebo záruky poskytnuté jako ochrana proti půjčce nebo jinému finančnímu závazku.