Search
Close this search box.

Kalkulačka důchodového věku: Kdy půjdu do důchodu?

Překročte práh do zlatých let s přesností: Zadejte své údaje a zjistěte, kdy půjdete do důchodu!

Pokud máte získanou dobu důchodového pojištění kratší než 35 let, ale nejméně 20 let, můžete odejít do starobního důchodu, ale s odložením o pět let po dosažení standardního důchodového věku.

V oblasti důchodového věku se v průběhu času odehrály značné změny, a to s ohledem na pohlaví i počet vychovaných dětí. V minulosti byl věk odchodu do důchodu pro ženy nižší, přičemž se dále snižoval v závislosti na počtu vychovaných dětí. Tento systém však prochází transformací.

Od ročníku narození 1957 se důchodový věk mužů a bezdětných žen sjednotil. Pro ročník narození 1962 je toto sjednocení rozšířeno i na ženy s jedním dítětem. Zajímavou změnu představuje ročník 1971, který je posledním, kde existuje rozdíl v důchodovém věku – zde mají ženy s pěti a více dětmi možnost odejít do důchodu o čtyři měsíce dříve než ostatní.

Od ročníku 1972 pak nastává úplná rovnost: důchodový věk pro všechny je stanoven na 65 let. Nicméně, tato situace může být dočasná. Pokud projde navrhovaná reforma důchodového věku, dojde k úpravě pro ročníky narozené od roku 1973, kde se důchodový věk nejen sjednotí, ale také zvýší nad 65 let.

Pro lepší přehlednost jsou k dispozici tabulky, které detailně ukazují současné i plánované důchodové věky. Tyto tabulky jsou užitečné pro konkrétní orientaci v tom, jaké změny jsou aplikovány na různé věkové skupiny a jak se důchodový věk vyvíjí v čase.

Kromě dosažení důchodového věku je pro získání starobního důchodu nezbytných minimálně 35 let důchodového pojištění. Tento počet let představuje potřebnou dobu zapojení do systému sociálního zabezpečení.

Pro podání žádosti o důchod se obraťte na místní pobočku správy sociálního zabezpečení dle vašeho bydliště. V Praze máte možnost vybrat si jakoukoliv pobočku. Sociální zabezpečení je závazně povinno žádost zpracovat a vyřídit do 90 dnů.

Stručně řečeno, pro nárok na důchod je třeba 35 let důchodového pojištění, včetně takzvaných náhradních dob pojištění. Existuje také možnost dobrovolného důchodového pojištění, které umožňuje ‚dokoupit‘ si chybějící dobu.

Jedná se o období, kdy jste sice nepřispívali přímo do důchodového pojištění, ale stát toto období akceptuje jako byste přispívali. Mezi tyto doby patří mateřská dovolená, otcovská poporodní péče, určité období registrované nezaměstnanosti, péče o závislou osobu, doba pobírání invalidního důchodu, studium, vojenská služba a další. Některé z těchto dob se započítávají plně, jiné částečně nebo vůbec, v závislosti na specifických okolnostech a době, kdy náhradní doba nastala. Podrobnosti o náhradních dobách pojištění definuje zákon o důchodovém pojištění.

Kolik peněz do důchodu?

Finanční nezávislost přichází v momentě, kdy návratnost vašich investic začíná přesahovat vaše výdaje. V tomto článku se podíváme na to kolik peněz budete potřebovat k odchodu do důchodu s čerpáním vlastní renty.

Existují dvě ujatá pravidla: násobit 25 a maximálně 4 procenta která se často pletou.

První pravidlo multiplikace 25 se používá k výpočtu potřebné částky k dosažení finanční nezávislosti. Pravidlo 4 procent se používá k odhadu kolik můžete bezpečně doživotně odebírat z vašich investic během jednoho roku.

Pravidlo násobit 25 (Multiply by 25)

Vezměte svůj vysněný roční příjem a vynásobte ho 25. Dostanete tak částku kterou potřebujete k pobírání vašeho ročního příjmu formou renty.

Příklad: pokud potřebujete příjem 50 000 CZK měsíčně, vynásobíte 50 000 x 12 x 25 a vyjde vám 15 milionů.

Proč tolik? Pravidlo uvažuje, že akcie budou v průměru zhodnocené o 4% po inflaci (v dlouhodobém horizontu alespoň 15 let). Přesněji budou zhodnocené o 7% před inflací s průměrnou inflací 3%.

4 procentní pravidlo (4 Percent Rule)

Pravidlo vychází z předpokládané návratnosti investic 4% a určuje kolik byste měli maximálně vybírat z vašich investic během roku.

Příklad: máte 15 milionů v akciích, první rok vyberete maximálně 15 000 000 x 0.04 = 600 000 CZK. Druhý rok to bude 15 000 000 x 1.03 x 0.04 = 618 000 CZK (navýšeno o inflaci).

Další rok budete mít stále 15 milionů v akciích za předpokladu jejich průměrného zhodnocení. V případě pádu akciového trhu by se vaše portfolio během dalších let mělo dostat zpátky na vaši původní částku pokud z něj nevyberete více jak 4% za rok.

Je na pravidla spolehnutí?

Existují konzervativnější názory podle kterých je počítat s průměrným zhodnocením 7% příliš rizikové. Pokud budete počítat se zhodnocením 6% (3% po inflaci) můžete se řídit pravidly: vynásobit 33 a vybírat maximálně 3%.

Příklad: chci 50 000 CZK měsíčně, potřebuji 50 000 x 12 x 33 = 19 800 000 CZK, vybírám maximálně 19 800 000 x 0.03 = 594 000 CZK první rok.

Zohlednění inflace

Podle toho za jak dlouho chcete rentu pobírat se doporučuje upravit váš cílový roční příjem o inflaci:

  • Renta za 10 let: vynásobit 1.48
  • Renta za 15 let: vynásobit 1.8
  • Renta za 20 let: vynásobit 2.19
  • Renta za 25 let: vynásobit 2.67

Příklad: pokud potřebujete příjem 50 000 CZK měsíčně za 25 let, vynásobíte 50 000 x 12 x 2.67 x 25 a vyjde vám cílová částka 40 milionů.

S využitím naší kalkulačky nám vyjde, že při očekávaném zhodnocení 7% p.a. a pravidelné investici 50 000 CZK měsíčně se na tuto částku dostaneme za 25 let.

Tabulka důchodového věku

Rok narozeníDůchodový věk
mužiženy s počtem vychovaných dětí
0123–45 a více
193660r+2m57r56r55r54r53r
193760r+4m57r56r55r54r53r
193860r+6m57r56r55r54r53r
193960r+8m57r+4m56r55r54r53r
194060r+10m57r+8m56r+4m55r54r53r
194161r58r56r+8m55r+4m54r53r
194261r+2m58r+4m57r55r+8m54r+4m53r
194361r+4m58r+8m57r+4m56r54r+8m53r+4m
194461r+6m59r57r+8m56r+4m55r53r+8m
194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r
194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m
194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m
194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r
194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m
195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m
195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r
195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m
195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m
195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r
195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m
195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m
195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
196965r65r65r65r65r63r+8m
197065r65r65r65r65r64r+2m
197165r65r65r65r65r64r+8m

– zdroj tabulky –